Informare cu privire la politica de confidentialitate, de cookies, si de protectie a datelor cu caracter personal

CONDITII GENERALE

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web detinute si operate de S.C. MD TECHNO SKY S.R.L. cu sediul social in Alios, nr 428, judet Timis, Romania, inregistrata la ONRC cu nr. J35/2024/2015 (denumita in continuare TECHNO SKY).

Prin Politica de Confidentialitate, TECHNO SKY. doreste sa informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii.

In plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii de Confidentialitate si cu privire la drepturile de care beneficiaza.

TECHNO SKY aduna prin intermediul site-ului www.technosky.ro doua tipuri de informatie: „Date Personale”, informatie prin care un individ poate fi identificat, si „Informatie Agregata”, prin care un individ nu poate fi identificat. Cand vizitati sau interactionati cu acest site si tertii pe care TECHNO SKY i-a contractat pentru a-i oferi servicii, acestia pot colecta informatii anonime prin trei surse: fisiere server log, cookies si pixel tags.

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care acceseaza site-ul www.technosky.ro, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de TECHNO SKY se va realiza intotdeauna in conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal.

ACCEPTAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Prin utilizarea site-ului, a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau cand suntem contactati, declarati ca ati fost informati in mod adecvat asupra prelucrarii datelor personale prin intermediul Informatiilor specificate in prezenta „Politica de confidentialitate”.

DEFINITII

1.”date cu caracter personal”– orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2.”prelucrarea datelor cu caracter personal”– orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

3.”stocarea”– pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

4.”sistem de evidenta a datelor cu caracter personal”– orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori decentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

5.”operator”– orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiilor si structurile teritorialeale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

6.”tert”– orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicte, sunt autorizate sa prelucreze date;

7.”destinatar”– orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiilor si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi destinatari;

8.”date anonime”– date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;

9.”date de tip „adresa de business”– date care includ numele, functia, adresa de business, numarul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizatii, in aceasta calitate. Datele tip „adresa de business” nu intra in categoria datelor cu caracter personal;

10.”date statistice”– date care au fost obtinute ca urmare a prelucrarii de catre operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane si sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice si/sau de informare, promovare.

11.”DPO”– responsabilul cu protectia datelor (Data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation ).

12.”GDPR”– este prescurtarea Regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul intregii uniuni europene precum si in orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetateniilor UE. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), detalii aici

CE INFORMATII COLECTAM

Informatiile pe care Utilizatorul ni le furnizeaza in mod voluntar pentru a utiliza diverse servicii ale site-ului:

 • In cadrul formularelor aferente de contact sau cand ne contactati prin e-mail: nume, prenume, adresa de e-mail si alte Informatii pe care ni le transmitet
 • – In cazul crearii/conectarea la contul de Facebook mai colectam: ID-ul de Facebook.

INFORMATII COLECTATE AUTOMAT

In timpul navigarii pe site colectam informatii de natura tehnica despre vizita utilizatorului pe site. Aceste Informatii pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare si alte Informatii despre modul in care Utilizatorul a interactionat cu site-ul si traficul realizat de Utilizator prin site-ul nostru.

Putem colecta aceste informatii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare (exp: web beacons, pixeli, ad tags, pixeli/tag-uri de JavaScript) pentru a recunoaste Utilizatorul.

De asemenea dam acces unor terti (exp: furnizorii de servicii) pentru a utiliza cookie-uri si tehnologii similare pe site-ul nostru.

IN CE SCOPURI SUNT COLECTATE INFORMATIILE DUMNEAVOASTRA

TECHNO SKY, prin intermediul site-ului web www.technosky.ro, colecteaza datele utilizatorilor pentru urmatoarele scopuri:

 • pentru oferirea de servicii pe internet (informare si vanzare online);
 • – pentru informare asupra starii comenzilor si serviciilor si produselor oferite, daca este cazul;
 • – pentru a raspunde utilizatorilor la intrebari si solicitari;
 • – pentru a oferi si imbunatatii serviciile pe care le oferim;
 • – pentru asigurarea securitatii şi integritaţii sistemelor;
 • – pentru a ne apara in cazul unui litigiu;
 • – pentru oferirea de informatii la cererea autoritaţilor;
 • – pentru reclama si publicitate;
 • – pentru urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului;
 • – pentru servicii de comunicaţii electronice;
 • – pentru cercetare de piata;
 • – pentru statistica;

CAT TIMP STOCAM DATELE

Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizita pe site sau ultima interactiune cu noi.

CUI TRANSMITEM DATELE UTILIZATORILOR

Nu vom dezvalui datele membrilor/clientilor catre terte parţi, pentru a fi utilizate in propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fara consimtamantul prealabil al utilizatorilor.

INFORMATIILE DUMNEAVOASTRA SUNT TRANSMISE URMATORILOR TERTI

– Procesatorul de plaţi online – cand este necesar acest lucru pentru efectuarea unei plati;

– Facebook Pixel – pentru statistica aferenta campaniilor rulate prin Facebook (nu trimitem date personale prin intermediul acestuia; va fi utilizat doar cand rulam campanii prin Facebook plus o perioada dupa finalizarea acestora);

– Google Analytics – pentru statistica (daca doriti sa nu fiti procesat pentru statistici puteti utiliza acest instrument). In cadrul Google Analytics: se culeg date pentru marketing si publicitate; datele asociate cookie-urilor, identificatorilor de utilizator sau identificatorilor de publicitate sunt pastrate 50 de luni de la ultima accesare a site-ului (cea mai mica perioada posibila); IP-ul Utilizatorului este anonimizat (detalii);

– Mailchimp – serviciu de trimitere de email-uri. Abonarea se realizeaza doar pentru clientii directi ai TECHNO SKY. sau prin double-opt-in, in mod voluntar.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

 • “Dreptul de acces ( Conform art. 15 din GDPR )” inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • “Dreptul la portabilitatea datelor ( Conform art. 20 din GDPR )” se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • “Dreptul la opozitie ( Conform art. 21 din GDPR )” vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.
 • “Dreptul la rectificare ( Conform art. 16 din GDPR )”se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • “Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) ( Conform art. 17 din GDPR)” inseamna ca ai dreptul de a solicita sa iti stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • “Dreptul la restrictionarea prelucrarii ( Conform art. 18 din GDPR )” poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care TECHNO SKY nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere– Lista autoritatilor
 • Dreptul de a se adresa justitiei

EXERCITAREA DREPTURILOR

Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru, sau la adresa de email contact@technosky.ro.

Utilizatorii isi pot actualiza in orice moment preferintele legate de cookie-uri prin utilizarea instrumentelor puse la dispozitie de browsere. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

In lista de mai jos puteti gasi mai multe informaţii despre cum sa dezactivati modulele cookie sau cum sa gestionati setarile modulelor cookie pentru browserul pe care il utilizati:

SECURITATEA DATELOR

Pentru a asigura securitatea datelor TECHNO SKY utilizeaza proceduri avansate de securitate alaturi de Politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

O parte dintre acestea sunt:

– Interactiunea dintre site si utilizatori, colectarea si transmiterea datelor se face pe conexiune SSL criptata;

– Folosim metode de criptare, pseudonimizare si anonimizare a datelor unde este necesar;

– Serverele sunt colocate in data center unde sunt protejate de acces fizic si la distanta limitata si monitorizata;

– Software-ul utilizat este actualizat si imbuntatit permanent;

– Folosim sisteme de monitorizare, detectie si protectie impotriva vulnerabilitatilor, atacurilor, exploiturilor, etc;

– Accesul la date este limitat doar pentru personalul autorizat si doar pentru actiunile necesare.